Privacy- en cookiebeleid

Isocab France sas/ Isocab nv ('Wij') hn het beschermen en respecteren van uw privacy in alle vertrouwen.
 
In dit beleid hebben wij uiteengezet hoe wij de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt zullen verwerken. Gelieve het volgende aandachtig door te lezen zodat u onze standpunten, praktijken en procedures met betrekking tot uw persoonlijke gegevens begrijpt.
 
De verantwoordelijke in het kader van de Britse Data Protection Act uit 1998 (wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, hierna 'de wet') is Isocab France sas, Z.I de Grande Synthe, 3 Rue Charles Fourier, CS 30142, 59792 Grande Synthe Cedex, Frankrijk of Isocab nv, Treurniestraat 10, B-8531 Bavikove, België. 
 
INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN
 
Wij verzamelen en verwerken eventueel de volgende gegevens over u:

Informatie die u verstrekt als u formulieren invult op onze website (onze website). Hieronder valt ook informatie die u verstrekt als u zich registreert om onze website te kunnen gebruiken als registratie een voorwaarde is of als u extra diensten aanvraagt. Wij kunnen ook extra informatie opvragen wanneer u een probleem met onze website meldt.
 

Als u contact met ons opneemt, bewaren wij mogelijk de inhoud van de correspondentie.
 

Informatie over uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit noodzakelijk is voor onze facturering of anderszins, en de hulpmiddelen die u bekijkt.
 
IP-ADRESSEN
Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem en het type browser (voor zover deze gegevens beschikbaar zijn) ten behoeve van onze systeemadministratie en om geaggregeerde informatie te rapporteren aan onze adverteerders. Het betreft statistische informatie over de browserhandelingen en -patronen van onze gebruikers; aan de hand hiervan kunnen geen individuele gebruikers worden geïdentificeerd.
 
INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES OP DEZE WEBSITE
Wij maken op onze website gebruik van cookies om gebruikers van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit stelt ons in staat u een betere online ervaring te bieden als u onze website gebruikt en helpt ons onze website te verbeteren.
 
WAT ZIJN COOKIES?
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw apparaat worden opgeslagen als u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgende bezoek teruggezonden naar de oorspronkelijke website en naar andere websites die de cookie herkennen. Cookies zijn nuttig omdat websites er apparaten van gebruikers mee kunnen herkennen.
 
Cookies kunnen uiteenlopende functies hebben: ze laten u efficiënt van pagina naar pagina navigeren, onthouden uw voorkeuren en verbeteren uw algehele ervaring. Ze zorgen er ook voor dat de advertenties die u online te zien krijgt beter aansluiten op uw interesses. De cookies die op deze website worden gebruikt, zijn ingedeeld op basis van de categorieën uit de cookiegids van ICC UK. Onderstaand vindt u een overzicht naar categorie van alle cookies die wij op deze website gebruiken. We vermelden of een cookie in gebruik is of niet en geven dan informatie over de cookies op de website, wat het doel ervan is en wat u kunt doen als u geen specifieke cookies wilt toestaan. Wij wijzen erop dat wij cookies alleen gebruiken op plaatsen waar ze nut hebben. Staat u geen cookies toe, dan kunt u waarschijnlijk slechts beperkt gebruik maken van deze website.
 
Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies:
 
Deze cookies maken de diensten mogelijk die u specifiek hebt aangevraagd.
 
Dit zijn essentiële cookies waardoor u kunt navigeren op de website en de functies ervan kunt gebruiken zoals het gebruiken van beveiligde onderdelen van de website. Zonder deze cookies zijn diensten die u hebt aangevraagd zoals een winkelmandje of een elektronische factuur niet mogelijk.
 
ISOCAB GEBRUIKT DIT TYPE COOKIES OP ZIJN WEBSITE.
 
Categorie 2: Performance cookies:
 
Deze cookies verzamelen op anonieme wijze informatie op de bezochte pagina's.
 
Ze verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's het vaakst bekeken worden en of bezoekers foutmeldingen op de pagina's te zien krijgen. Ze verzamelen geen informatie die gebruikt kan worden om de bezoeker te identificeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en daarom anoniem. Deze informatie wordt uitsluitend aangewend om de werking van de website te verbeteren.
 
Door onze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat deze cookies op uw apparaat worden opgeslagen.
 
ISOCAB GEBRUIKT DIT TYPE COOKIES OP ZIJN WEBSITE.
 
Categorie 3: Functionele cookies:
 
Deze cookies slaan keuzes op om uw ervaring te verbeteren.
 
Aan de hand van deze cookies kan een website informatie onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of het gebied waarin u zich bevindt) en meer geavanceerde en gepersonaliseerde functies bieden. Door in een cookie uw huidige regio op te slaan is een website bijvoorbeeld in staat om plaatselijke weerberichten of verkeersnieuws te tonen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om uw veranderingen te onthouden, bijvoorbeeld met betrekking tot de tekstgrootte, het lettertype en andere onderdelen van websites die aanpasbaar zijn. Daarnaast kunnen ze worden ingezet om diensten te leveren die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld als u een video bekijkt of een commentaar achterlaat op een blog.
 
De door deze cookies verzamelde informatie kan anoniem zijn en deze cookies zijn niet in staat om uw browsingactiviteiten op andere websites te volgen. Door onze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat deze cookies op uw apparaat worden opgeslagen.
 
ISOCAB GEBRUIKT DIT TYPE COOKIES OP ZIJN WEBSITE.
 
Dit zijn de cookies die wij op onze website gebruiken.

Naam cookie

Categorie

Doel 

Meer informatie 

Sessie-ID cookie 

1

Standaard cookie van ASP.NET die de sessie-ID van de gebruiker bevat.

Vervalt zodra de gebruiker de website verlaat. 

Culture cookie

2

Dient om de CMS-cultuur van de gebruiker op te slaan. 

Type: Cultuurcode, vervalt: na 1 jaar 

Visitor Status Cookie

2

Kent een status toe aan de bezoeker (onbekende/eerste bezoek/meerdere bezoeken). 

Type: Getal, vervalt: na 1 jaar 

Current Visit Status Cookie

2

Kent een status toe aan het huidige bezoek (geldig gedurende de dag). 

Type: Getal, vervalt: 23 uur

URL Referrer Cookie

2

URL-referrer van de gebruiker.
Onthoudt de pagina die de gebruiker daarvoor heeft bezocht. 

Type: URL-string, vervalt: na 1 dag 

Form State Cookie

2

Gaat na of de status van een formulier moet worden hersteld. Bepaalt of de via het formulier ingevulde velden opnieuw ingevuld moeten worden. 

via het formulier ingevulde velden moeten opnieuw worden ingevuld. Type: Getal - ID, vervalt: na 10 minuten 

Google Analytics

2

Wordt door Google Analytics gebruikt om de gebruikersinformatie op de website bij te houden. 

http://code.google.com/apis/
analytics/docs/concepts/ga
ConceptsCookies.html

Case Study Region

2

Onthoudt de laatst gekozen regio in de filters voor de case studies. 

Type: string, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat. 

Case Study Product Range

2

Onthoudt en selecteert opnieuw het laatst gekozen productassortiment in de filters voor de case studies. 

Type: string, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat. 

Case Study Sector

2

Onthoud en selecteert opnieuw de laatst gekozen sector in de filters voor de case studies. 

Type: string, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat. 

Case Study

2

Onthoudt en selecteert opnieuw de laatst gekozen referentie in de filters voor de case studies. 

Type: string, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat.

Search Filter Path

2

Onthoudt en selecteert opnieuw de laatste filterwaarde die gekozen werd met behulp van de vervolgkeuzelijsten van de zoekfunctie op de website. 

Type: string, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat.

Search Results Count

2

Onthoudt en selecteert opnieuw het laatst geselecteerde aantal resultaten dat moet worden weergegeven in de zoekfunctie op de website. 

Type: integer, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat. 

Preferred Culture cookie

3

Dient om de gebruikersvoorkeur met betrekking tot de CMS-cultuur op te slaan. 

Type: Cultuurcode, vervalt: na 1 jaar 

CurrentTheme

3

Stelt het gekozen thema in. 

Type: Getal - ID, vervalt: na 23 uur

VisitorStatus

3

Kent een status toe aan de bezoeker (onbekende/eerste bezoek/meerdere bezoeken). 

Type: Getal - ID, 1 jaar 

Product Search Node IDs

3

3 Onthoudt de producten die bij de laatste zoekopdracht werden gevonden en toont ze in een lijst met zoekresultaten op elke productpagina. 

Type: Lijst van getallen, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat.

Project GUID

3

Onthoudt de unieke ID van de huidige sessie in My Project session om mappen/bestanden op te halen 

Type: GUID - ID, vervalt: na 1 jaar

Recently Viewed Nodes

3

Onthoudt de ID's van de meest recent bekeken pagina's en geeft deze in de voettekst weer.

Type: Lijst met ID's in de vorm van getallen, vervalt: na 1 jaar 

User Category

3

Onthoudt de rol die gekozen werd op de homepage en gebruikt deze om de inhoud te filteren

Type: Getal, vervalt: na 1 jaar

Geo Location Attempted

3

Bepaalt of er met behulp van Bing geolocation geprobeerd is om de locatie van de huidige gebruiker te bepalen en aan de hand daarvan de correcte taal in te stellen. Wordt één keer per sessie gebruikt. Vervalt zodra de gebruiker de website verlaat.  

Mobiele websiteNaam cookie Categorie Doel Meer informatie 

Mobile

Cookie name

Category

Purpose

More information

Min Value

2

Onthoudt de minimumwaarde die de gebruiker ten behoeve van zoekopdracht heeft opgeslagen in de u-value app.

Type: Decimale waarde, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat

Max Value

2

Onthoudt de maximumwaarde die de gebruiker ten behoeve van zoekopdracht heeft opgeslagen in de u-value app. 

Type: Decimale waarde, vervalt zodra de gebruiker de website verlaat   

Door de browserinstelling te activeren waarmee u sommige of alle cookies kunt weigeren kunt u cookies blokkeren. Als u in uw browserinstellingen alle cookies blokkeert (met inbegrip van essentiële cookies), dan kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot (sommige delen van) onze website. Ons systeem slaat cookies op zodra u onze website opent, tenzij uw browser zo ingesteld is dat cookies worden geweigerd. Als u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies, dan dient u aan ons door te geven voor welke cookies u geen toestemming geeft. Alle cookies, met uitzondering van essentiële cookies, vervallen na 12 maanden. WAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGENDe gegevens die wij over u verzamelen kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens kunnen eventueel ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of onze leveranciers werkzaam is. Dit personeel kan onder andere belast zijn met het vervullen van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteuning. Door uw persoonlijke gegevens te verzenden stemt u in met de doorgave, opslag en verwerking ervan zoals hier beschreven. Kingspan Limited neemt alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te waarborgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. Helaas is het versturen van gegevens via het internet niet absoluut veilig. Wij doen al het mogelijke om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar kunnen dienaangaande geen garanties geven. Het versturen van gegevens gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, passen wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen toe om ongeoorloofde toegang te voorkomen. HOE UW GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT Wij gebruiken de informatie die wij over u bewaren op de volgende manieren:• Om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website wordt gepresenteerd op de wijze die voor u en uw computer het meest efficiënt is.• Om informatie, producten of diensten ter beschikking te stellen die u aangevraagd heeft of die naar onze mening relevant voor u kunnen zijn, op voorwaarde dat u ermee hebt ingestemd dat wij voor deze doeleinden met u contact kunnen opnemen.• Om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan.• Om u in staat te stellen gebruik te maken van interactieve delen van de website, wanneer u daarvoor gekozen heeft.• Om u in kennis te stellen van wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.   Wij gebruiken uw gegevens eventueel ook om u per post of per telefoon informatie aan te bieden over producten en diensten die relevant voor u kunnen zijn. Als u een bestaande klant bent, dan zullen wij elektronische communicatiemiddelen (e-mail of SMS) uitsluitend gebruiken om u informatie te sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten of diensten die u eerder hebt afgenomen. Bent u een nieuwe klant, dan gebruiken wij elektronische communicatiemiddelen uitsluitend als u daarmee hebt ingestemd. BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS Wij mogen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan alle leden van onze groep. Hiertoe behoren onze dochterondernemingen, de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochternemingen, zoals omschreven in artikel 1159 van de Britse Companies Act van 2006 (wet op de vennootschappen). Wij mogen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:• indien wij bedrijven of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen; uw persoonlijke gegevens kunnen in dit geval worden doorgegeven aan de potentiële koper of verkoper van deze bedrijven of bedrijfsmiddelen.• indien Isocab France sas of Isocab nv of (een wezenlijk deel van) de bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde; in dit geval zullen de gegevens die over klanten worden bewaard, overdragen worden als deel van de bedrijfsmiddelen.• indien wij op welke wijze dan wettelijk ertoe verplicht worden om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen of indien dit noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Isocab France sas/Isocab nv, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven of organisaties in het kader van fraudepreventie en risicoverlaging bij kredietverstrekking.   UW RECHTENU kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens uit te sluiten voor marketingdoeleinden. Wij zullen u doorgaans (voordat er informatie verzameld wordt) op de hoogte stellen als wij uw gegevens voor dit doel willen aanwenden of als wij voornemens zijn uw gegevens voor dit doel door te geven aan derden. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door specifieke vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw informatie te verzamelen. U kunt dit recht ook op elk willekeurig ander moment uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres Z.I de Grande Synthe, 3 Rue Charles Fourier, CS 30142, 59792 Grande Synthe Cedex France of Treurniestraat 10, B-8531 Bavikove, België. TOEGANG TOT INFORMATIE De wet geeft u recht op inzage in de informatie die over u wordt bewaard. U kunt dit inzagerecht uitoefenen zoals bepaald in de wet. Bij een verzoek om inzage wordt mogelijk een vergoeding van € 12 in rekening gebracht als bijdrage in de kosten die wij moeten maken om de informatie aan u te verstrekken. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID Als wij ons privacybeleid in de toekomst wijzigen, dan zullen deze wijzigingen op deze website worden gepubliceerd en indien passend per e-mail aan u doorgegeven. CONTACT OPNEMENVragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom. U kunt zich hiervoor richten tot Isocab France sas, Z.I de Grande Synthe, 3 Rue Charles Fourier, CS 30142, 59792 Grande Synthe Cedex, Frankrijk of Isocab nv, Treurniestraat 10, B-8531 Bavikove, België.